Huiskomitee

Die Huiskomitee

Die huiskomitee (HK) bestaan uit vyftien senior studente wat jaarliks deur De Goede Hoop-studente verkies word.

Die HK is verantwoordelik vir algemene koshuisdissipline en die opneem en uitleef van hul onderskeie portefeuljes. ’n Belangrike plig is om maandeliks oor koshuisaangeleenthede en portefeuljevordering aan die koshuisouers verslag te doen.

Die HK moet ernstige oortredings in terme van die gedragskode by koshuisouers aanmeld en bewysstukke hiervoor indien.

 

DGH Mans HK

Primarius: Alru Venter E-posadres: alruventer@gmail.com Verjaarsdag: 22 Mei

Onder-primarius en tesourier: Tiaan Pienaar E-posadres: bassopatracking.tiaan@gmail.com Verjaarsdag: 15 April

Eerstejaarsvoogde: Armand Bester E-posadres: armand15.bester@gmail.co.za Verjaarsdag: 23 Julie

Jool en Sosiaal: Brinley Pritchard E-posadres: bpritchard1609@gmail.com Verjaarsdag: 16 September

Kultuur en Erfenis: Marno Strauss E-posadres: marnostrauss@gmail.com Verjaarsdag: 23 April

Bemarking en Klerasie: Danie Bronkhorst E-posadres: djdsixteen@gmail.com Verjaarsdag: 17 Julie

Sport en Sekretaris: Kobus Botha E-posadres: kobusjr@kokama.co.za Verjaarsdag: 1 September

Anchora: Rudi Potgieter E-posadres: rudipotgieter0@gmail.com Verjaarsdag: 11 Januarie

DGH Dames HK

Primaria: Jané Lubbe E-posadres: janelubbe@gmail.com Verjaarsdag: 23 Januarie

Onder-primaria en tesourier: Lelani van Zyl E-posadres: Lelanivanzyl16@gmail.com Verjaarsdag: 14 Februarie

Eerstejaarsvoogde: Bianca Bahlmann E-posadres: biancab19@icloud.com Verjaarsdag: 10 Februarie

Jool en Sosiaal: Lindi Erasmus E-posadres: erasmuslindi4@gmail.com Verjaarsdag: 26 April

Kultuur en Erfenis: Marné Buys E-posadres: marne04buys@gmail.com Verjaarsdag: 4 November

Bemarking en Klerasie: Carla Janssen E-posadres: carla@privateestates.co.za Verjaarsdag: 16 Oktober

Sport en Sekretaris: Lecrisha Maas E-posadres: lecrisha@jakalas.co.za Verjaarsdag: 2 November

X