Huiskomitee

Die Huiskomitee

Die HK bestaan uit ses mans- en ses damesportefeuljes wat jaarliks deur DGH-studente verkies word.
Die HK is verantwoordelik vir algemene koshuisdissipline en die opneem en uitleef van hul onderskeie portefeuljes.
Die HK moet maandeliks oor koshuisaangeleenthede en portefeuljevordering aan die koshuisouers verslag doen.
Die HK moet ernstige oortredings in terme van die gedragskode by koshuisouers aanmelden bewysstukke daarvan indien.

DGH Mans HK

Rudi Potgieter Primarius E-posadres: rudipotgieter0@gmail.com Verjaarsdag: 11 Januarie

Alru Venter Onderprimarius en eerstejaarsvoog E-posadres: alruventer@gmail.com Verjaarsdag: 22 Mei

Tristen Schwim Sosiaal en jool E-posadres: tristen.schwim@gmail.com Verjaarsdag: 30 Julie

Tiaan Pienaar Sport en sekretaris E-posadres: bassopatracking.tiaan@gmail.com Verjaarsdag: 15 April

Marno Struass Bemarking en werwing E-posadres: marnostrauss@gmail.com Verjaarsdag: 23 April

DGH Dames HK

Marné Buys Primaria E-posadres: marne04buys@gmail.com Verjaarsdag: 4 November

Jané Lubbe Onderprimaria en eerstejaarsvoog E-posadres: janelubbe@gmail.com Verjaarsdag: 23 Januarie

Anneke Pretorius Sosiaal en jool E-posadres: boerewors.junkie@gmail.com Verjaarsdag: 10 Februarie

Lecrisha Maas Sport en sekretaris E-posadres: chris@cibapac.com Verjaarsdag: 2 November

Mari Landman Bemarking en werwing E-posadres: landmanmari@gmail.com Verjaarsdag: 20 September

X