Huiskomitee

Die Huiskomitee

Die huiskomitee (HK) bestaan uit ses mans- en ses damestudente wat jaarliks deur De Goede Hoop-studente verkies word.

Die HK is verantwoordelik vir algemene koshuisdissipline en die opneem en uitleef van hul onderskeie portefeuljes. ’n Belangrike plig is om maandeliks oor koshuisaangeleenthede en portefeuljevordering aan die koshuisouers verslag te doen.

Die HK moet ernstige oortredings in terme van die gedragskode by koshuisouers aanmeld en bewysstukke hiervoor indien.

 

DGH Mans HK

Rudi Potgieter Primarius E-posadres: rudipotgieter0@gmail.com Verjaarsdag: 11 Januarie

Alru Venter Onderprimarius en eerstejaarsvoog E-posadres: alruventer@gmail.com Verjaarsdag: 22 Mei

Tristen Schwim Sosiaal en jool E-posadres: tristen.schwim@gmail.com Verjaarsdag: 30 Julie

Tiaan Pienaar Sport en sekretaris E-posadres: bassopatracking.tiaan@gmail.com Verjaarsdag: 15 April

Marno Struass Bemarking en werwing E-posadres: marnostrauss@gmail.com Verjaarsdag: 23 April

DGH Dames HK

Marné Buys Primaria E-posadres: marne04buys@gmail.com Verjaarsdag: 4 November

Jané Lubbe Onderprimaria en eerstejaarsvoog E-posadres: janelubbe@gmail.com Verjaarsdag: 23 Januarie

Anneke Pretorius Sosiaal en jool E-posadres: boerewors.junkie@gmail.com Verjaarsdag: 10 Februarie

Lecrisha Maas Sport en sekretaris E-posadres: chris@cibapac.com Verjaarsdag: 2 November

Mari Landman Bemarking en werwing E-posadres: landmanmari@gmail.com Verjaarsdag: 20 September

X