Huiskomitee

Die Huiskomitee

Die HK bestaan uit ses mans- en vyf damesportefeuljes wat jaarliks deur DGH-studente verkies word.
Die HK is verantwoordelik vir algemene koshuisdissipline en die opneem en uitleef van hul onderskeie portefeuljes.
Die HK moet maandeliks oor koshuisaangeleenthede en portefeuljevordering aan die koshuisouers verslag doen.
Die HK moet ernstige oortredings in terme van die gedragskode by koshuisouers aanmelden bewysstukke daarvan indien.

DGH Mans HK

Nico de Klerk Primarius

Rudi Potgieter Onderprimarius en eerstejaarsvoog

Alru Venter Kultuur en klerasie

Juan Barnard Jool en sosiaal

Tiaan Pienaar Sport en sekretaris

Marno Struass Bemarking en werwing

DGH Dames HK

Danielle Olivier Primaria

Jané Lubbe Onderprimaria en eerstejaarsvoog

Marné Buys Kultuur en klerasie

Anneke Pretorius Sosiaal en jool

Soné Vermeulen Sport en sekretaris

X