Huiskomitee

Die Huiskomitee

Die HK bestaan uit ses mans- en ses damesportefeuljes wat jaarliks deur DGH-studente verkies word.
Die HK is verantwoordelik vir algemene koshuisdissipline en die opneem en uitleef van hul onderskeie portefeuljes.
Die HK moet maandeliks oor koshuisaangeleenthede en portefeuljevordering aan die koshuisouers verslag doen.
Die HK moet ernstige oortredings in terme van die gedragskode by koshuisouers aanmelden bewysstukke daarvan indien.

DGH Mans HK

Rudi Potgieter Primarius

Alru Venter Onderprimarius en eerstejaarsvoog

Lohan Venter Kultuur en klerasie

Tristen Schwim Sosiaal en jool

Tiaan Pienaar Sport en sekretaris

Marno Struass Bemarking en werwing

DGH Dames HK

Marné Buys Primaria

Jané Lubbe Onderprimaria en eerstejaarsvoog

Juan-Marie Joubert Kultuur en klerasie

Anneke Pretorius Sosiaal en jool

Lecrisha Maas Sport en sekretaris

Mari Landman Bemarking en werwing

X